من چیز دیگری نیستم
جایی برای در هم ریختن واقعیت و رویا
کنار من نشستی و داری اون جوجه های سلف رو نشخوار می کنی هر کی ندونه من  می دونم جوحه های خوبش رو برا خودت کنار می ذاری و هی می خوری و هی می خوری تا اون شیکم گنده ات پر شه و در حال نشخوار کردن بر می گردی و منو نگاه می کنی و می گی :حالت خوبه اقای شجاعی .دوس دارم به جای جواب تف کنم تو صورتت اما چون سر امتحانا هر وقت مراقب بودی هوای منو داشتی و می ذاشتی من تقلب کنم مجبورم بهت بگم :مرسی اقای..

 

 

موضوع مطلب : خزعبلات
ارسال شده توسط شین در ساعت 21:33 |